wlecieć


wlecieć
Coś jednym uchem wlatuje, a drugim wylatuje zob. ucho 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wlecieć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wlatywać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wlecieć — dk VIIa, wleciećcę, wleciećcisz, wleciećciał, wleciećcieli wlatywać ndk VIIIa, wleciećtuję, wleciećtujesz, wleciećtuj, wleciećywał 1. «unosząc się, lecąc dostać się gdzieś, do wnętrza czegoś» Muchy wleciały przez otwarte okno. □ Pieczone gołąbki… …   Słownik języka polskiego

  • wlatywać — → wlecieć …   Słownik języka polskiego

  • wicher — 1. Biec, lecieć, pędzić itp. jak wicher «biec, lecieć, pędzić itp. bardzo szybko»: – Za mną i do koni!! – zakrzyknął oficer, pędząc jak wicher przez pusty dziedziniec. Z. Kossak, Pożoga. (...) szarpnął lejcami, zawrócił i jak wicher w stronę… …   Słownik frazeologiczny

  • napłynąć — dk Vb, napłynąćnę, napłynąćniesz, napłynąćpłyń, napłynąćnął, napłynąćnęła, napłynąćnęli, napłynąćnąwszy napływać ndk I, napłynąćam, napłynąćasz, napłynąćają, napłynąćaj, napłynąćał 1. «o cieczach: cieknąc zebrać się gdzieś, wlać się do czegoś, na …   Słownik języka polskiego

  • w- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne (a także inne wyrazy z nimi związane); nadaje im następujące odcienie znaczeniowe, uzupełniające znaczenie czasownika podstawowego» a) «wprowadzenie, włożenie, wniknięcie do wnętrza czegoś, np. wbić,… …   Słownik języka polskiego

  • wejść — dk, wejdę, wejdziesz, wejdź, wszedł, weszła, weszli, wszedłszy wchodzić ndk VIa, wejśćdzę, wejśćdzisz, wchodź, wejśćdził 1. «idąc, posuwając się naprzód, dostać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice,… …   Słownik języka polskiego

  • wpaść — dk Vc, wpadnę, wpadniesz, wpadnij, wpadł, wpadłszy wpadać ndk I, wpaśćam, wpaśćasz, wpaśćają, wpaśćaj, wpaśćał 1. «padając, lecąc zagłębić się w coś, trafić, dostać się do wnętrza czegoś» Wpaść do wody, do rzeki. Wpaść do dołu, w dół. Wpadł po… …   Słownik języka polskiego

  • w- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek czasownikowy określający kierunek czynności do środka, do wnętrza czegoś, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}wsypać, wlecieć, wciągnąć, wsunąć {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wlatywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wlatywaćtuję, wlatywaćtuje {{/stl 8}}– wlecieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIb, wlatywaćcę, wlatywaćci, wlatywaćciał, wlatywaćcieli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} lecąc w powietrzu,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień